Producció d'hortalisses de temporada ecològiques

preparant el sòl per a la collita de 2023

imatges de les Hortalisses de 2022